Till umu.se

Aktuellt

Vaartoe genomför kartläggning av rasism mot samer

Vaartoe genomför kartläggning av rasism mot samer

Sametinget har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga rasism mot samer och har tagit fram en projektplan för genomförandet. Sametinget har nu gett Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, uppdraget att genomföra kartläggningen.


Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

Kombinerade effekter av klimatförändringar och resursutvinning kräver anpassningsbara strategier för att skapa och upprätthålla en livskraftig renskötsel i Norra Fennoskandien. För att forma sådana strategier behövs det gemensamma åtgärder mellan renskötare, andra markanvändare, myndigheter och politiker på olika administrativa nivåer och integration av deras olika kunskaper.


Renbete skyddar mångfalden av tundraväxter vid varmare klimat

Renbete skyddar mångfalden av tundraväxter vid varmare klimat

Klimatuppvärmningen minskar antalet växtarter på tundran, men växtätande djur som renar och sorkar, kan vända denna negativa effekt till en positiv. Det visar en studie ledd från Umeå universitet som i dag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.


Bygge av ny Arktisk radar för rymdforskning får klartecken

Bygge av ny Arktisk radar för rymdforskning får klartecken

Rymdforskare vid Institutionen för fysik har länge sett fram emot detta besked om ersättningsradarn EISCAT_3D till EISCAT, då man förlorat den tidigare 930 MHz bandbredden totalt till mobiltelefoni.


VK: Umeå universitet står starkt inom den arktiska forskningen

Den pågående stora Arktis-konferensen vid Umeå universitet är viktig i sak och den bekräftar också den starka ställning som Umeå universitet åtnjuter inom det arktiska forskningsfältet. Konferensen visar också att Umeå för många forskare är en attraktiv plats att mötas på. Det skriver Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet, samt styrelseordförande vid Arcum, och Peter Sköld, föreståndare för Arcum och president för International Arctic Social Science Association (IASSA).


Forskare från hela världen samlade i Umeå

Forskare från hela världen samlade i Umeå

Forskare, beslutsfattare och opinionsbildare från vitt skilda delar av jorden har samlats vid Umeå universitet för att diskutera framtiden för Arktis. En av de frågor som självklart står i fokus under konferensen är klimatförändringarna.


UMEÅ ARCTIC SEMINARS

UMEÅ ARCTIC SEMINAR OCTOBER 2017

UMEÅ ARCTIC SEMINAR OCTOBER 2017

Arcum invites to a lunch seminar on Friday, October 6, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå. Christer Nilsson, professor at the Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University, w... Läs artikeln


UMEÅ ARCTIC SEMINAR NOVEMBER 2017

UMEÅ ARCTIC SEMINAR NOVEMBER 2017

Arcum invites to a lunch seminar on Friday, November 10, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå. Jenny Ask, researcher at the Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University, will ... Läs artikelnSidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Se filmen Ett urval av arktiska forskare vid Umeå universitet

Kalendarium

Till kalendariet