Arcums affilierade forskare

Med ett stort antal affilierade forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark forskningsmiljö som är nationellt ledande inom flera områden. I dagsläget har över 320 forskare vid Umeå universtitet valt att affiliera sig till Arcum.

Humaniora

Medicin

Naturvetenskap och teknik

Samhällsvetenskap

Externt


Sidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Se filmen Ett urval av arktiska forskare vid Umeå universitet