Inbjudan om affiliering till Arcum, Arktiskt centrum

Vid Umeå universitet finns sedan 2012 Sveriges enda arktiska forskningscentrum - Arcum. Verksamheten riktar sig till samtliga fakulteter.

Målsättningen är att initiera, utveckla och koordinera forskning och utbildning med inriktning på det nordliga området.

Vi vänder oss därför till Dig, som forskare/doktorand vid Umeå universitet, med en inbjudan att bli affilierad till Arcum. Därigenom får Du en möjlighet att fördjupa och bredda det arktiska perspektivet i Din forskning. Du bjuds in till seminarier, workshops och föreläsningar anordnade av Arcum.

Vi kommer också att hjälpa Dig att bevaka olika möjligheter till forskningsfinansiering och internationella samarbeten. Vi strävar efter synergieffekter som leder till nya samarbetsstrukturer över ämnesgränserna och i förlängningen till nya projekt.

För mer information och intresseanmälan:

Arcum info på svenska

Arcum info in English                                                                                    


Sidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion