Arcums forskning

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter. En viktig uppgift för Arcum är att presentera dessa aktiviteter och forskare.

Arktisk forskning vid Umeå universitet innefattar djupanalyser av situationens bakgrund och nuläge. Framstående områden berör landutnyttjande och naturresurser, som beaktar de komplexa systemen för skogsbruk, jordbruk, gruvdrift och rennäring. Kultur och identitetsprocesser är tillsammans med sociala, juridiska, politiska och demografiska perspektiv av stor betydelse. Konkurrenssituationen är central, där produktivitet, turism och regional utveckling är kritiska områden i relation till klimatförändringar, hållbar utveckling och globalisering. Forskningen om effekten av miljö- och klimatförändringars inverkan på nordliga ekosystem på land och i vatten är en angelägen del av aktiviteterna. Det innefattar organisk, bioorganisk och medicinsk kemi i syfte att utnyttja de minsta molekylerna som forskningsverktyg för att studera och förstå komplexa biologiska system. Medicinsk forskning samarbetar i ambitiösa ansträngningar att skapa en långsiktig förståelse för hälsoutvecklingen i norr, med fokus på nya riskfaktorer och tillkommande problem.

I nuläget har över 200 forskare vid Umeå universitet anslutit som affilierade vid Arcum och var och en bidrar till den mångfald av ämnen som universitetet kan erbjuda inom arktisk forskning.

Arcums affilierade forskare

Från och med april 2014 är Arcum programvärd för Forskningsprojektet Mistra Arctic Sustainable Development (MASD), som pågår fram till 31 mars 2018. Mer än 30 forskare från Umeå universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och de två miljö- och fredsinstitutionerna SIPRI och SEI i Stockholm är inblandade i forskningsprogrammet. Läs mer på hemsidan: www.mistraarctic.se


Sidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion