Arktiskt seminarium till H.M. Konungens ära

Datum: 2017-10-21
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Humanisthuset, Hörsal G
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Lördagen 21 oktober bjuder Umeå universitet in till vetenskapligt seminarium, i Hans Majestät Konungens närvaro. Temat är Arktis – en högaktuell global angelägenhet – mycket på grund av de klimatförändringar som i dag är ett stort hot mot hela världens framtid.

I dag är det varmare på jorden än det varit på tusen år och allra snabbast ökar värmen i Arktis. Orsakerna härrör till stor del till de koldioxidutsläpp vi människor ligger bakom och konsekvenserna är förödande. Grönlandsisen smälter explosionsartat, havsnivåerna stiger, havsförsurningen ökar och naturkatastroferna tenderar att bli fler och allt mer förödande.

Seminariet lyfter fram den naturvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet med fokus på klimatförändringar, där en stor del är knuten till Abisko naturvetenskapliga station och Climate Impacts Research Centre (CIRC), etablerat av Umeå universitet.

Följande föredrag kommer att hållas under seminariet:

Setting Arctic Environmental Changes in a Global Context
John Anderson, professor, Loughborough University, England, gästprofessor vid Umeå universitet och innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Cryoecology: How Arctic Ecosystems Matter for Our Changing Climate
Ellen Dorrepaal, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Worming the Arctic
Jonatan Klaminder, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Seminariet hålls på engelska.

 


Arrangör: Umeå universitet
Kontaktperson: Malin Larsson
Webbsida
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender