Till umu.se

Nyheter

Om statliga regleringar av renskötsel och skolgång bland samer

2018-03-05
I en artikel i World Policy Journal skriver doktoranden Charlotta Svonni, vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, om hur svenska regeringar i århundraden har reglerat renskötsel och skolgång som ett sätt att kontrollera den samiska befolkningen.

SR: Samiska kvinnor hade förr en viktig roll som barnmorskor

2018-02-08
Isabelle Brännlund medverkar i Sveries Radio och talar om barnmorskor i Västerbotten. Barnmorskorna i Västerbotten var under 1800-talet ofta samiska kvinnor och de hade en viktig roll i lokalsamhället.

SR: Varför Staare 2018?

2018-02-08
Krister Stoor medverkar i Sveriges Radio och talar om några av de politiska pionjärer som låg bakom det första landsmötet på svensk sida Sápmi. – Karin Stenberg var skogssamernas Elsa Laula. Hon var ledaren. Alla tydde sig till henne. Oavsett om man var man eller kvinna så var hon den som tog stride...

SR: Konst synliggör det samiska på universitetet

2018-02-02
Kristina Sehlin Macneil, forskare på Vaartoe, pratar om de vepor som under året hängt utanför humanisthuset på Umeå universitet. Veporna synliggör det samiska på campus och är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Vaartoe - Centrum för samisk forskning, SSR och Såhkie- Umeå sameförening.

Spår av en historisk renskötsel är fortfarande synliga efter 100 år

2017-12-11
Nu när julen närmar sig förknippar många renar med de hjälpsamma djuren som drar tomtens släde. Men renar är även djur som har påverkat ekosystemen i Sveriges fjäll och skogar i århundraden. Dessa spår efter en historiska markanvändning har Dagmar Egelkraut använt som experiment i sin avhandling för...

Arktiskt forum på Sliperiet 12 december

2017-11-24
Det arktiska forskningscentret vid Umeå universitet, Arcum, fyller fem år. Det markeras med ett Arktiskt forum, Umeå Arctic Forum 2017, tisdag 12 december på Sliperiet, Konstnärligt campus i Umeå.

Naturresurser och spårberoende präglar europeiskt Arktis

2017-11-16
Sedan 1996 ingår Sverige i Arktiska rådet och vissa av Sveriges nordliga områden ses ibland som arktiska. Men vad innebär det? Nu presenteras resultat från Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska arktiska forskningsprogram på ett öppet symposium i Stockholm.

Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

2017-09-12
Kombinerade effekter av klimatförändringar och resursutvinning kräver anpassningsbara strategier för att skapa och upprätthålla en livskraftig renskötsel i Norra Fennoskandien. För att forma sådana strategier behövs det gemensamma åtgärder mellan renskötare, andra markanvändare, myndigheter och poli...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion