Om Arcum

Sedan etablerandet i december 2012 har över 250 forskare vid Umeå universitet anslutit sig som affilierade forskare till Arcum.

Arcum erbjuder en forskningsmiljö där samarbeten inom projektadministration, publikationer, handledning, internationella nätverk, seminarier och strategisk planering står i förgrunden. Med ett stort antal affilierade forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark forskningsmiljö som är nationellt ledande inom flera områden och har arbetat fram ett koncept med en tvärvetenskaplig respons till dagens och framtidens utmaningar, vilka kräver forskningsbaserad kunskap för att åstadkomma en hållbar utveckling i norr.

Den forskning som bedrivs inom Arcum har hög relevans för samhället och möter en ökad efterfrågan på forskningsbaserad kunskap. Dessutom är samverkan av stor betydelse. Centret erbjuder excellenta möjligheter till ämnesdisciplinära och tvärvetenskapliga samarbeten. Arcum har en primär styrka i sin tillgång på framgångsrika forskare, samtidigt som nya ämnesområden och unga forskare kontinuerligt ansluter till verksamheten. De tillför nya perspektiv på de nordliga och urfolksrelaterade frågorna och skärper den mänskliga dimensionen genom kulturvetenskap, hälsa, miljö, klimat, juridik och socio-ekonomisk forskning.


Sidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Arcum
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär