David Edvardsson: Trivsel, hälsa och resursutnyttjande i svenska trivselboenden och särskilda boenden för äldre

Datum: 2017-09-21
Tid: 13.00 - 14.00
Plats: Norra Beteendevetarhuset, Stora seminarierummet, Fatmomakke, plan 4
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Välkommen till David Edvardssons seminarium på plan 4 i Norra Beteendevetarhuset och välkommen till CEDAR.

David Edvardsson är professor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Vid seminariet kommer han att berätta om det pågående forskningsprojektet U-Age, som bland annat studerar vilka effekter personcentrerad vård i hemtjänsten får samt hur boende i trygghetsboende upplever sin hälsa och trivsel.

Föreläsningens titiel: Trivsel, hälsa och resursutnyttjande i svenska trivselboenden och särskilda boenden för äldre.

Föreläsare: David Edvardsson
Arrangör: CEDAR
Kontaktperson: Sören Edvinsson
CEDAR:s webbsida
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion